Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

chocolatebutik

Perfumuj się tam, gdzie chcesz być całowana.

— Coco Chanel
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
4453 1c6a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 25 2017

chocolatebutik
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
chocolatebutik
3782 cbe5
chocolatebutik
4510 7ed6

June 23 2017

9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viahardbitch hardbitch
2495 a3e4
chocolatebutik
5530 c7af 500
Reposted fromprimo primo viadefinicjamilosci definicjamilosci
chocolatebutik
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !

May 31 2017

chocolatebutik
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
4893 bfda
chocolatebutik
4858 7910 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
chocolatebutik
3949 a80e
Reposted fromrol rol viahardbitch hardbitch
chocolatebutik
chocolatebutik
chocolatebutik
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
vontrompka
Reposted fromwakna wakna viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl