Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

1483 f058 500
chocolatebutik
6326 e85a
Reposted fromcalifornia-love california-love
chocolatebutik
chocolatebutik
6910 19f1
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahardbitch hardbitch
chocolatebutik

November 25 2017

chocolatebutik
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viadefinicjamilosci definicjamilosci

October 18 2017

chocolatebutik
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viahardbitch hardbitch
chocolatebutik
6511 3e21 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
chocolatebutik
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
chocolatebutik
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
chocolatebutik
1215 0022 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
chocolatebutik
1355 7de2 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
chocolatebutik
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viasummerkiss summerkiss

September 24 2017

chocolatebutik

Perfumuj się tam, gdzie chcesz być całowana.

— Coco Chanel
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
4453 1c6a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 25 2017

chocolatebutik
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
chocolatebutik
3782 cbe5
chocolatebutik
4510 7ed6

June 23 2017

9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viahardbitch hardbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl