Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

chocolatebutik
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
4893 bfda
chocolatebutik
4858 7910 500
Reposted frompierdolony pierdolony viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
chocolatebutik
3949 a80e
Reposted fromrol rol viahardbitch hardbitch
chocolatebutik
chocolatebutik
chocolatebutik
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
vontrompka
Reposted fromwakna wakna viapodprzykrywka podprzykrywka
chocolatebutik
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
chocolatebutik
chocolatebutik
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viadefinicjamilosci definicjamilosci
chocolatebutik
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve vianamehercarmen namehercarmen

May 24 2017

chocolatebutik
5952 e2f5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
2904 e767 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viahardbitch hardbitch
chocolatebutik
4283 0832
Reposted fromkyte kyte viahardbitch hardbitch
chocolatebutik
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viahardbitch hardbitch
chocolatebutik
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahardbitch hardbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl